Düştüğüm bu ateş aşkın narında

Bilirim Mecnun’un yâresidir yâr

Kabul et secdemi Hakkın darında

Gözlerin sevdanın Kâbe’sidir yâr

Bir nazlı ceylansın güller içinde

Bu sevda söylenir diller içinde

Hasretin savrulan çöller içinde

Yaş döken Mecnun’un dîdesidir yâr

Bir dağsın gönülde her şeyden yüce

Sazımda türküsün dilimde hece

Gözyaşın zehirdir yokluğun gece

Varlığın güneşin şûlesidir yâr

Derdime derman yok yâr senden başka

Seninle yanmışım sevdaya aşka

Gel otur gönlümde kurduğun köşke

O canın canımın pâresidir yâr

Turnalar dolaşır zülfün telinde

Ummana karıştım sevda selinde

Derimi yüz diye aşkın elinde

Şu gönlüm Mansur’un sinesidir yâr

 

 

 

Ali Haydar TİMİSİ

 Kasım’05 / İstanbul

TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
TELİF HAKKI © 2016  TMS REKLAM